ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ
A.ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ

Ελμίνα Πάτρα

Ελμίνα Πάτρα

Η Ελμίνα Πάτρα είναι απόφοιτος της Νομικής Σχολής Αθηνών, είναι δικηγόρος Παρ’ Εφέταις και είναι κάτοχος μεταπτυχιακού διπλώματος από το Πάντειο Πανεπιστήμιο Αθηνών στο Διεθνές Δίκαιο και στις Διπλωματικές Μελέτες.

Διαθέτει μεγάλη εμπειρία στους τομείς του Περιβαλλοντολογικού δικαίου, Βιώσιμων Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας, όπως επίσης και στην διεκπεραίωση επισταμένης έρευνας για την απόκτηση αδειών στα πλαίσια των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας.

Εκτός των ανωτέρω, έχει συμβάλλει στη σύνταξη του νέου Κανονισμού Διαιτησίας της εθνικής Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας (ΡΑΕ), έχει ενεργήσει ως εξωτερικός Νομικός Σύμβουλος του Προέδρου της ΡΑΕ για την σύνταξη του Νόμου 4001/2011 (Τρίτο Πακέτο Ενέργειας).

Επιπλέον, ειδικεύεται στο Αστικό Δίκαιο, Ποινικό Δίκαιο, Δίκαιο Ανταγωνισμού, στις Διαδικασίες Ελληνικής Κεντρικής Αγοράς, στις Διαδικασίες Διαιτησίας και στις Αγοραπωλησίες, και επίσης διαθέτει εκτενή εμπειρία σε δικαστικές διαμάχες.