ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ
A.ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ

Εμπειρία. Αξιοπιστία. Υπευθυνότητα.

Διαθέτοντας περισσότερα από 30 χρόνια εμπειρίας, παρέχουμε υπηρεσίες υψηλής ποιότητας, λαμβάνοντας πάντα υπόψιν τις ξεχωριστές ανάγκες εκείνων που απευθύνονται σε εμάς για να τους προσφέρουμε συμβουλές και λύσεις.  Η ομάδα μας αποτελείται από εξειδικευμένους ανθρώπους και είναι πάντα έτοιμη να εξετάσει την κάθε περίπτωση, να προτείνει στρατηγικά βήματα και να βρίσκεται ενεργά διαθέσιμη προκειμένου την επίτευξη στόχων και θετικών αποτελεσμάτων.

 

Καλώς ήλθατε

Η δικηγορική εταιρία Α.ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ φέρει την πείρα 30 και πλέον χρόνων στο δικηγορικό χώρο και αρχείο άνω των 5.000 υποθέσεων.  Έχουμε τη δυνατότητα να προσφέρουμε με αμεσότητα και συνέπεια, υψηλού επιπέδου νομικές υπηρεσίες.  Η διαρκής ενημέρωσή μας επί των νομοθετικών και νομολογιακών εξελίξεων σε συνδυασμό με την ενδελεχή και επισταμένη αντιμετώπιση όλων των νομικών ζητημάτων που μας ανατίθενται αποτελεί για εμάς προσωπική δέσμευση.

Εξειδίκευση

Η ενασχόληση της Δικηγορικής Εταιρίας εκτείνεται σε ένα ευρύ φάσμα στις ενότητες του δικαίου, καθώς εκτός από τις υποθέσεις του Αστικού, Διοικητικού, Ποινικού και Εμπορικού δικαίου εξελίσσεται διαρκώς σε νέα νομικά πεδία όπως αυτά των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας, της Επίλυσης Διαφορών μέσω Διαιτητών, της λήψης αδειών διαμονής τύπου Golden Visa και την ίδρυση και χρηματοδότηση startups και της νομικής συμμόρφωσης με το νέο Γενικό Κανονισμό Προστασίας Δεδομένων (GDPR).

Περισσότερα

Ποιοι είμαστε

Η Δικηγορική Εταιρία «Α. ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ» ιδρύθηκε από τον Άγγελο Πετρόπουλο το 1982 και αποτελεί μία ομάδα νομικής, οικονομικής, real estate και φορολογικής υποστήριξης, η οποία προσφέρει τις νομικές υπηρεσίες της σε ένα ευρύ φάσμα εταιριών του Δημοσίου και Ιδιωτικού τομέα, στην Ελλάδα και στο εξωτερικό.

Περισσότερα

Νέα