ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ
A.ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ

Αθρογραφία

Σημαντικά νομικά άρθρα

14.11.2023, 18:16

Η «Νέα» Αλληλέγγυα Ευθύνη των Διοικούντων Νομικά Πρόσωπα – 7 Ενδιαφέροντα Σημεία

Καθώς όλο και περισσότερα φυσικά πρόσωπα άγονται ενώπιον των Διοικητικών Αρχών και της Δικαιοσύνης ως συνυπόχρεοι-διοικούντες νομικά πρόσωπα για οφειλές των τελευταίων στο Δημόσιο, η συζήτηση περί των προϋποθέσεων θεμελίωσης και -ιδίως – των προϋποθέσεων απαλλαγής από την αλληλέγγυα ευθύνη των προσώπων αυτών, καθίσταται πιο επίκαιρη από ποτέ.

Περισσότερα