ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ
A.ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ

Νομικό Εγχειρίδιο Ασφαλείας για Εταιρίες σύμφωνα με το Γενικό Κανονισμό Προστασίας Δεδομένων

Για περισσότερες πληροφορίες για το Νομικό Σεμινάριο επισκεφθείτε τη σελίδα

GDPR Legal Safety Manual