ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ
A.ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ

Ενεργειακό Δίκαιο

Στο πλαίσιο ενασχόλησης με το Δίκαιο της Ενέργειας, η Δικηγορική Εταιρία εξειδικεύεται στους ακόλουθους τομείς:

Παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών προς υποψήφιους επενδυτές για την εξαγορά έργων ΑΠΕ (Φ/Β, Α/Π κ.λπ). Ο τομέας αυτός περιλαμβάνει τη σύνταξη των απαραίτητων Εκθέσεων Ελέγχου σχετικά με το νομικό – αδειοδοτικό κομμάτι του έργου ΑΠΕ, την ανάληψη των σχετικών διαπραγματεύσεων περί αγοραπωλησίας του έργου, τη σύνταξη των σχετικών συμβολαίων εξαγοράς και την εν γένει παρακολούθηση της εταιρίας σε σχέση με όλους τους εμπλεκόμενους φορείς (ΛΑΓΗΕ, ΡΑΕ, ΑΔΜΗΕ κ.λπ).

Επίλυση διαφορών που άπτονται ζητημάτων Ενεργειακού Δικαίου με Διαιτησία.

Σύνταξη Αγωγών για λογαριασμό Παραγωγών Φ/Β κατά του ΛΑΓΗΕ Α.Ε. για σειρά ζητημάτων (τόκοι υπερημερίας, προσβολή New Deal N.4254/2014 κ.λπ).

Άνθρωποι με εμπειρία σε αυτόν τον τομέα

Ελμίνα Πάτρα

“Δεν αφήνουμε τίποτα στην τύχη, χειριζόμαστε τις υποθέσεις με δυναμισμό και καινοτόμα νομική σκέψη”

Περισσότερα

Άγγελος Πετρόπουλος

“Διαθέτοντας εμπειρία μεγαλύτερη των τριάντα ετών, προσφέρουμε νομική, οικονομική και φορολογική υποστήριξη σε πλήθος ελληνικών και αλλοδαπών εταιρειών, με βασικό μας γνώμονα την συνέπεια και την υπευθυνότητα.”

Περισσότερα

Παναγιώτης Βασιλείου

«Στην σημερινή δυσχερή και πολύπλοκη οικονομική πραγματικότητα η βοήθεια ενός δικηγορικού γραφείου με γνώσεις και εμπειρία είναι ένα σημαντικό πλεονέκτημα για κάθε επιχειρηματία. Αυτά τα προσφέρει το γραφείο μας.»

Περισσότερα