ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ
A.ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ

Άγγελος Πετρόπουλος

Άγγελος Πετρόπουλος

Ο Ευάγγελος – Άγγελος Πετρόπουλος είναι Δικηγόρος παρ’ Αρείω Πάγω, ιδρυτής και εταίρος της Δικηγορικής Εταιρίας. Είναι Πτυχιούχος της Νομικής Σχολής Αθηνών, καθώς και του Παντείου Πανεπιστημίου και της Ανωτάτης Σχολής Οικονομικών και Εμπορικών Επιστημών (Α.Σ.Ο.Ε.Ε).

Είναι οικονομικός και νομικός σύμβουλος επιχειρήσεων με μεγάλη εμπειρία στο Φορολογικό, Δημοσιονομικό και Εμπορικό Δίκαιο καθώς και στο Δίκαιο Επιχειρήσεων και Ανταγωνισμού.  Έχει σημαντική εξειδίκευση στο Δίκαιο της Ενέργειας, έχοντας ολοκληρώσει αρκετά ενεργειακά έργα επιτυχώς καθώς και με την συμμετοχή του στη μοναδική δημοπρασία ρύπων που έχει γίνει ποτέ στην Ελλάδα. Η συμβολή του στο νομικό στερέωμα συμπληρώνεται από την συχνή δημοσίευση νομικών του άρθρων πάνω σε θέματα Φορολογικού και Εμπορικού Δικαίου.