ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ
A.ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ

Φορολογικό Δίκαιο

Η Δικηγορική Εταιρία δραστηριοποιείται ενεργά και έχει εκτενή πείρα στο Φορολογικό Δίκαιο παραμένοντας ενημερωμένη στο διαρκώς μεταβαλλόμενο νομοθετικό και νομολογιακό περιβάλλον.  Η σύνταξη και κατάθεση προσφυγών και υπομνημάτων ενώπιον των Διοικητικών Δικαστηρίων, του Συμβουλίου της Επικρατείας και του Ελεγκτικού Συνεδρίου ανήκουν στα κύρια αντικείμενα δραστηριοποίησής και έχουν συντελέσει στη δημιουργία ενός σημαντικού αρχείου χειρισμού υποθέσεων και συνακόλουθης δικαστικής και εξωδικαστικής εμπειρίας.

Άνθρωποι με εμπειρία σε αυτόν τον τομέα

Άγγελος Πετρόπουλος

“Διαθέτοντας εμπειρία μεγαλύτερη των τριάντα ετών, προσφέρουμε νομική, οικονομική και φορολογική υποστήριξη σε πλήθος ελληνικών και αλλοδαπών εταιρειών, με βασικό μας γνώμονα την συνέπεια και την υπευθυνότητα.”

Περισσότερα