ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ
A.ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ

Νομικός Έλεγχος (Due Diligence) Επιχειρήσεων – Ακινήτων – Έργων

Η Δικηγορική Εταιρία αναλαμβάνει στο πλαίσιο ενεργειακών και άλλων έργων την εκπόνηση γνωμοδοτήσεων που αφορούν α) στον ενδελεχή νομικό έλεγχο εταιριών και την αξιοποίηση αυτών, από πλευράς τόσο εμπορικού και φορολογικού Δικαίου όσο και της ύπαρξης εκκρεμών υποθέσεων και υποχρεώσεων, β) στον έλεγχο τίτλων ακινήτων, ύπαρξης βαρών & διεκδικήσεων ή κατασχέσεων, καταγραφής του ισχύοντος ιδιοκτησιακού καθεστώτος & γνωμοδότηση επί της αδιάλειπτης ιδιοκτησιακής διαδοχής και γ) τις ισχύουσες άδειες παραγωγής, συμβάσεις με τους αρμόδιους φορείς (ΛΑΓΗΕ, ΔΕΗ, ΡΑΕ), ισχύουσες γνωμοδοτήσεις από αρμόδιες Αρχές (Αρχαιολογική Υπηρεσία κλπ) καθώς και τον υπολογισμό της ισχύουσας ταρίφας (FIT), λαμβανομένου υπόψιν του διαρκώς μεταβαλλόμενου νομοθετικού καθεστώτος.

Άνθρωποι με εμπειρία σε αυτόν τον τομέα

Άγγελος Πετρόπουλος

“Διαθέτοντας εμπειρία μεγαλύτερη των τριάντα ετών, προσφέρουμε νομική, οικονομική και φορολογική υποστήριξη σε πλήθος ελληνικών και αλλοδαπών εταιρειών, με βασικό μας γνώμονα την συνέπεια και την υπευθυνότητα.”

Περισσότερα

Παναγιώτης Βασιλείου

«Στην σημερινή δυσχερή και πολύπλοκη οικονομική πραγματικότητα η βοήθεια ενός δικηγορικού γραφείου με γνώσεις και εμπειρία είναι ένα σημαντικό πλεονέκτημα για κάθε επιχειρηματία. Αυτά τα προσφέρει το γραφείο μας.»

Περισσότερα

Ελμίνα Πάτρα

“Δεν αφήνουμε τίποτα στην τύχη, χειριζόμαστε τις υποθέσεις με δυναμισμό και καινοτόμα νομική σκέψη”

Περισσότερα