ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ
A.ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ

Νάντια Πετροπούλου

Νάντια Πετροπούλου

Η Νάντια Πετροπούλου είναι δικηγόρος Παρ’ Εφέταις και εταίρος στη Δικηγορική Εταιρία. Είναι απόφοιτος της Νομικής Σχολής Αθηνών και διεύρυνε τον τομέα της εξειδίκευσής της με την απόκτηση ΜΒΑ από το Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών.

Ο βασικός τομέας εξειδίκευσής της είναι το δίκαιο της Διανοητικής Ιδιοκτησίας, σε ο,τι αφορά σε Διπλώματα Ευρεσιτεχνίας, Εμπορικά Σήματα,  Domain Names,  Βιομηχανικά σχέδια, καθώς και η ίδρυση νεοφυών εταιριών (Start- ups). Πέρα από το ιδρυτικό στάδιο των Start- ups, αναλαμβάνει την παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών των εταιριών έως την ολοκλήρωση συμφωνίας χρηματοδότησης.

Έχει σημαντική γνώση στους τομείς του Εταιρικού και Εμπορικού δικαίου, των Οικονομικών, και του Δικαίου του Ανταγωνισμού και παρέχει συμβουλευτικές υπηρεσίες ως προς τις διαδικασίες συμμόρφωσης σύμφωνα με τo Γενικό Κανόνα Προστασίας Δεδομένων (GDPR).

Κατά τη διάρκεια του μεταπτυχιακού της στην Διοίκηση των Επιχειρήσεων, έχει εξειδικευτεί στο Μarketing και έχει μελετήσει το Δίκαιο του Ανταγωνισμού και τις συνέπειές του στην ανάπτυξη των εταιριών.  Επιπλέον, έχει αποκτήσει σημαντική εμπειρία στην πρακτική εφαρμογή της νομοθεσίας στο επιχειρηματικό περιβάλλον και στη σημασία της εταιρικής κουλτούρας στον τομέα των συγχωνεύσεων και εξαγορών.