ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ
A.ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ

Πνευματική & Βιομηχανική Ιδιοκτησία – Σήματα – Patents & Domain Names

Η Δικηγορική Εταιρία δραστηριοποιείται στο πλήρες φάσμα της κατοχύρωσης και προστασίας δικαιωμάτων Πνευματικής & Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας, ενασχολούμενη ιδίως με την κατοχύρωση και Domain Names και την προστασία σημάτων σε Εθνικό, Διεθνές και Κοινοτικό Επίπεδο.

Παράλληλα, υπάρχει σημαντική εξειδίκευση στην κατοχύρωση Ευρεσιτεχνιών (συμπεριλαμβανομένης της συγγραφής αξιώσεων της εν γένει υποβολής φακέλου).

Άνθρωποι με εμπειρία σε αυτόν τον τομέα

Χριστιάνα Μητροπούλου

«Για εμάς, καμία υπόθεση δεν είναι χαμένη. Αντιμετωπίζουμε κάθε υπόθεσή σας με ζήλο, εντιμότητα και υπευθυνότητα, τιμώντας την εμπιστοσύνη που μας δείχνετε.»

Περισσότερα