ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ
A.ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ

Εμπορικό Δίκαιο – Δίκαιο Ανταγωνισμού – Ίδρυση Εταιρειών – Start ups

Η Δικηγορική Εταιρία αναλαμβάνει υποθέσεις που καλύπτουν το σύνολο του φάσματος του Εμπορικού Δικαίου καθώς και του Δικαίου του θεμιτού και αθέμιτου ανταγωνισμού.

Έχει, παράλληλα, πολυετή εμπειρία στην Ίδρυση και παρακολούθηση εταιριών, στην ίδρυση start-ups, στην συγχώνευση και εξαγορά επιχειρήσεων, στην μεταβίβαση μετοχών, στην σύνταξη συμβάσεων ομολογιακών και απλών δανείων καθώς και συμβάσεων franchise και στην εισαγωγή εταιριών στο Χρηματιστήριο.

Άνθρωποι με εμπειρία σε αυτόν τον τομέα

Παναγιώτης Βασιλείου

«Στην σημερινή δυσχερή και πολύπλοκη οικονομική πραγματικότητα η βοήθεια ενός δικηγορικού γραφείου με γνώσεις και εμπειρία είναι ένα σημαντικό πλεονέκτημα για κάθε επιχειρηματία. Αυτά τα προσφέρει το γραφείο μας.»

Περισσότερα