ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ
A.ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ

Αστικό Δίκαιο

Η πολυετής εμπειρία της Δικηγορικής Εταιρίας έχει δημιουργήσει ένα αρχείο υποθέσεων οι οποίες καλύπτουν το σύνολο του εύρους του Αστικού Δικαίου.

Η εταιρία αναλαμβάνει την πλήρη δικαστηριακή υποστήριξη φυσικών & νομικών προσώπων, όπως μεταξύ άλλων, Τακτική Διαδικασία, Εκούσια, Ασφαλιστικά Μέτρα, Αναγκαστική Εκτέλεση, Διαταγές Πληρωμής, Υποθέσεις Κτηματολογίου, Μισθωτικές Διαφορές, Οικογενειακές Διαφορές, Εργατικές Διαφορές.

Επίσης, αναλαμβάνει την ίδρυση Σωματείων, Κοινοπραξιών κλπ.

Άνθρωποι με εμπειρία σε αυτόν τον τομέα

Παναγιώτης Βασιλείου

«Στην σημερινή δυσχερή και πολύπλοκη οικονομική πραγματικότητα η βοήθεια ενός δικηγορικού γραφείου με γνώσεις και εμπειρία είναι ένα σημαντικό πλεονέκτημα για κάθε επιχειρηματία. Αυτά τα προσφέρει το γραφείο μας.»

Περισσότερα

Ελμίνα Πάτρα

“Δεν αφήνουμε τίποτα στην τύχη, χειριζόμαστε τις υποθέσεις με δυναμισμό και καινοτόμα νομική σκέψη”

Περισσότερα

Χριστιάνα Μητροπούλου

«Για εμάς, καμία υπόθεση δεν είναι χαμένη. Αντιμετωπίζουμε κάθε υπόθεσή σας με ζήλο, εντιμότητα και υπευθυνότητα, τιμώντας την εμπιστοσύνη που μας δείχνετε.»

Περισσότερα