ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ
A.ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ

Ποινικό Δίκαιο

Η Δικηγορική Εταιρία διαχειρίζεται πλήθος υποθέσεων του Ποινικού Δικαίου με κύριο προσανατολισμό στο οικονομικό ποινικό δίκαιο αλλά και στην εν γένει υπεράσπιση κατηγορουμένων και μηνυτών σε όλα τα ποινικά ακροατήρια και την άσκηση ένδικων μέσων κατά βουλευμάτων και αποφάσεων.

Άνθρωποι με εμπειρία σε αυτόν τον τομέα

Ελμίνα Πάτρα

“Δεν αφήνουμε τίποτα στην τύχη, χειριζόμαστε τις υποθέσεις με δυναμισμό και καινοτόμα νομική σκέψη”

Περισσότερα

Χριστιάνα Μητροπούλου

«Για εμάς, καμία υπόθεση δεν είναι χαμένη. Αντιμετωπίζουμε κάθε υπόθεσή σας με ζήλο, εντιμότητα και υπευθυνότητα, τιμώντας την εμπιστοσύνη που μας δείχνετε.»

Περισσότερα