ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ
A.ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ

Ελένη Μιχαλοπούλου

Ελένη Μιχαλοπούλου

Η Ελένη Μιχαλοπούλου είναι απόφοιτος της Νομικής Σχολής Αθηνών, κάτοχος Μεταπτυχιακού Διπλώματος Σπουδών στο τομέα του Δικαίου και της Οικονομίας (Master in Law and Economics) του Πανεπιστημίου Πειραιά και Δικηγόρος παρά Πρωτοδίκαις.

Ασχολείται με υποθέσεις Αστικού, Εμπορικού και Διοικητικού Δικαίου.