ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ
A.ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ

Άδειες διαμονής – Golden Visa

Η Δικηγορική Εταιρία αναλαμβάνει την κατάθεση αιτήσεων και λοιπών δικαιολογητικών για πολιτογράφηση καθώς και για την χορήγηση και ανανέωση όλων των κατηγοριών αδειών διαμονής αλλοδαπών, όπως μόνιμης άδειας διαμονής επενδυτή (Golden Visa), άδειες διαμονής ειδικού σκοπού (μέλη Δ.Σ., μέτοχοι, διαχειριστές, νόμιμοι εκπρόσωποι εταιριών), τις άδειες διαμονής οικονομικά ανεξάρτητων ατόμων, άδειες διαμονής για εξαιρετικούς λόγους, εξαρτημένη εργασία κλπ.

Περαιτέρω, η εταιρία αναλαμβάνει την διεκπεραίωση των λοιπών διαδικασιών που απαιτούνται όπως το άνοιγμα τραπεζικού λογαριασμού, την ιδιωτική ασφάλιση, μεταφράσεις, έκδοση εισόδου από το Προξενείο (Visa C ή Visa D).

Άνθρωποι με εμπειρία σε αυτόν τον τομέα

Χριστιάνα Μητροπούλου

«Για εμάς, καμία υπόθεση δεν είναι χαμένη. Αντιμετωπίζουμε κάθε υπόθεσή σας με ζήλο, εντιμότητα και υπευθυνότητα, τιμώντας την εμπιστοσύνη που μας δείχνετε.»

Περισσότερα